Nội Dung:

 

VÕ HỒN:

Khi các Đại Hiệp đạt cấp độ 76 sẽ mở chức năng Võ Hồn tăng khá nhiều lực chiến cho nhân vật:

Các Đại Hiệp có thể Dùng Thái Công Lục Thao được chế tạo sẵn từ cấp độ 75 để tăng cấp các quẻ

Sau khi nâng cấp đủ điệu kiện các Đại Hiệp có thể chọn Quy Nguyên để tăng bậc Võ Hồn

Nguyên liệu hiếm Phục Hy Hà Đồ Khế có thể mua không giới hạn ở Shop Long Hồn và mua giới hạn Tuần ở shop vàng ngoài ra còn có thể tìm thấy từ các hoạt động ingame

CHẾ TẠO THÁI CÔNG LỤC THAO

Vào Sản Xuất => Linh Tinh => Trang thứ 2 cuối cùng

 

Nguyên Liệu Chế Tạo Gồm Mảnh Binh Pháp + Thiên Lôi Châu

**** Mảnh Binh Pháp có thể mua tại shop vàng

**** Thiên Lôi Châu có thể mua của người chơi khác ( Chợ ) hoặc săn được tại boss địa cung

 

TỌA ĐỘ BOSS ĐỊA CUNG

Dịch chuyến đến các npc gần cổng vào địa cung và di chuyển vào địa cung

Boss địa cung sau khi bị tiêu diệt 15p sẽ làm mới

Trường bạch địa cung

Bắc Hải Đông Nguyên => Quái Cái

Tọa độ boss

Hổ Huyệt Địa Cung

Nam Lâm Hồ => Sứ Giả Hổ Huyệt

Tọa độ boss

Cổ Tự Địa Cung

Liễu Chính Quan => Sứ Giả Cổ Tự

Tọa độ boss

Thánh Điện Địa Cung

Tây Tà Tiêu Thổ => Sứ Giả Thánh Điện

Tọa độ boss

Thần Cung Địa Cung

Bách Đạo Hiệp Lĩnh => Sứ  Giả Thần Cung

Tọa độ boss

Trùng Lâu Địa Cung

Hoa Đình Bình Nguyên ( Cao Nguyên Ngũ Long) => Tiểu Hỏa

Tọa độ boss

Huyết Địa Ma Cung

Tùng Nguyệt Quan => Sứ Giả Huyết Địa Ma Cung

Tọa độ boss

Địa Cung Độc Chướng

Hổ Hạp Cốc => Sứ Giả Địa Cung Độc Chướng

Tọa độ boss

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH