Nội Dung:

TRUYỀN THẾ:

Nhân vật đạt cấp 60 trở lên có thể Truyền Thế trang bị:

Truyền Thế có thề tăng thêm thuộc tính cho trang bị tối đa có thể ra 3 dòng.

Thuộc tính cơ bản 50%

Thuộc tính thêm 100%

Thuộc tính phụ tùy trang bị

Với trang bị đã phi thăng thì có tỷ lệ ra dòng (trang bị 106 trở lên)

Thuộc tính cơ bản 60%

Thuộc tính thêm 120%

 

Để Truyền Thế Trang bị gặp npc " Thần Công [ rèn truyền thế]" map " Vinh Diệu Điện "

Tháo Trang Bị, Linh Phù, Linh Giáp cần truyền thế xuống để tiến hành Truyền Thế

 

Đá truyền thế có thể kiếm từ Shop Long Hồn, Event Nạp ngày, tuần ... ingame

Lệnh Bài Truyền Thế Linh Giáp, Linh Phù có thể kiếm đc từ các event tích nạp ngày, shop sale ngày, tiêu phí tuần.......

TOÁI PHONG TRANG BỊ:

Khi các đại hiệp đạt cấp độ 76 sẽ mở chức năng Toái Phong Trang Bị để nâng Max các thuộc tình thêm cho trang bị

Để Toái Phong Trang bị gặp npc " Đao Đế " map " Vinh Diệu Điện "

Chọn Trang Bị và bắt đầu Toái Phong

Nguyên liệu Toái Phong có thể mua trên Shop Vàng

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH