Nội Dung:

RÈN: 


[Rèn] là 1 tính năng phổ biến không thể thiếu trong việc tăng lực chiến của các hiệp khách. Nay HKGH Okami sẽ giới thiệu các hiệp khách chi tiết về tính năng này. Để các hiệp khách không bị bỡ ngỡ khi vào thế giới game HKGH.
[Rèn] tính năng được chia làm 4 phần: Tăng Cấp, Cường Hóa, Khảm, Chùy Luyện.
[Tăng Cấp], [Cường Hóa], [Khảm] có thể kế thừa khi thay đổi trang bị
[Chùy Luyện] Không kế thừa khi đổi trang bị.

     
[TĂNG CẤP]


 
- Cấp trang bị sẽ tương ứng với cấp của nhân vật. Mỗi lần tăng cấp sẽ tăng thêm một ít điểm thuộc tính. Tỉ lệ tăng cấp là 100%
- Cách tìm nguyên liệu tăng cấp:
    + Năng lượng trang bị: Tham gia phó bản đơn và phó bản tổ đội để nhận mảnh năng lượng trang bị, mua trực tiếp năng lượng trang bị bằng vàng, bán trang bị.
 
    + Phù Tăng Cấp: Tham gia phó bản đơn và phó bản tổ đội, thí luyện kho báu ngầm, boss sever. Riêng phù sơ cấp và trung cấp có thể mua trực tiếp từ shop vàng khóa. Phù Cao Cấp mua từ shop Vàng thường mục hạn. 
    +Riêng trang bị Phi Thăng sẽ tốn thêm 2 nguyên liệu là Thiên Cực Vũ Tinh và Huyền Thạch Quang Nham. 2 nguyên liệu này sẽ được giới thiệu riêng ở tính năng Phi Thăng.


[CƯỜNG HÓA]


 
- Cấp cường hóa tối đa của mỗi trang bị là 16. Cấp cường hóa càng cao tỉ lệ cường hóa thành công càng thấp.
- Các tìm nguyên liệu cường hóa.
    + Đá cường hóa: Tham gia phó bản đơn và phó bản tổ đội, thí luyện kho báu ngầm, boss sever. Riêng đá sơ cấp và trung cấp có thể mua trực tiếp từ shop vàng khóa. Cao Cấp mua từ shop Vàng thường mục hạn.
 
    + Thiên Ngoại Vẫn Thiết: Đi Thí luyện Đại Chiến Bảo, mua trực tiếp tại shop Vàng -> Cường Hóa
    +Riêng trang bị Phi Thăng sẽ tốn thêm 2 nguyên liệu là Thiên Cực Vũ Tinh và Huyền Thạch Quang Nham. 2 nguyên liệu này sẽ được giới thiệu riêng ở tính năng Phi Thăng.
- Riêng Vũ Khí khi cường hóa 16 Vũ khí sẽ phát sáng 1 là màu đỏ 2 là màu vàng tùy ý vào hiệp khách chọn. Chỉ cần click vào mục Ảo Linh là có thể chọn màu.       

      

 

[KHẢM]


 
- Cấp khảm tối đa là cấp 11. Từ cấp 1 – 9 rất dễ vì nguyên liệu nâng cấp không hiếp. Bậc chúc phúc tối đa là 4.
- Cách tìm nguyên liệu:
    + Đá: mua ở Long Hồn, mở rương gỗ, đi thí luyện mỏ mật bảo. Riêng tối với đá phi thăng thì dùng tính năng chế tạo -> mục linh tinh (trang 3) -> Hộp bảo thạch phi thăng (tiêu hao 1 thiên cực vũ tinh).
    + Đá chúc phúc: Đổi nguyên liệu event tháng, tiêu phí tuần, SHOP LONG HỒN


 
    + Năng lượng đá: mua trực tiếp bằng vàng. Bán đá rác.
    + Đá huyền quang: mua tại shop vàng thường -> cường hóa.
    + Kỳ lân nha: item cực hiếm. Sự kiện lớn, tiêu phí, mở hộp tự do okami.

[CHÙY LUYỆN]
 
- Không có tính kế thừa. mở các dòng thuộc tính khi kích hoạt chùy luyện.
- Cách tìm nguyên liệu:
    + Đá mài: Thí luyện kho báu ngầm, Shop hạn vàng thường.
    + Phấn đỏ và xanh: Xông pha thú huyệt, Hộp tự do okami, tiêu phí ngày.
    + Hà quang huyết ngọc: dùng để thay đổi thuộc tính khi đã chùy luyện.
    + Sách kích hoạt skill chùy luyện “thần công bí lục”: Chỉ nạp hoặc vào ngày sự kiện đặc biệt mà admin mở. 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH