Nội Dung:

ĐỔI TẾ PHẨM BỘ BÁT QUÁI:

Cách 1: 

Vào bát quái => xem tế phẩm => tế phẩm hợp thành => chọn bộ Bát Quái cần đổi => Chọn quẻ tế phẩm cần đổi => xác nhận

3 Bách Luyện Kết Tinh = 1 quẻ bộ Cam

9 Bách Luyện Kết Tinh = 1 quẻ bộ Đỏ

Cách 2:

Lên Vinh Diệu Điện tìm các NPC người hầu (tế phẩm hệ "thủy, hỏa, thổ, mộc để đổi")

3 Bách Luyện Kết Tinh = 1 quẻ bộ Cam

3 quẻ cam cùng loại  = 1 quẻ bộ Đỏ củng loại

TẠO QUẺ BÁT QUÁI: 

Tổng bát quái có 8 quẻ khác nhau trong giao diện Bát Quái chọn Tab Tạo => chọn quẻ cần tạo

Ví dụ: sẽ chế tạo quẻ KHẢM 

Quẻ KHẢM có 3 thuộc tính là: CÔNG, THỦ, HUYỀN 

Ở hình trên mình đã có thuộc tính CÔNG, THỦ  rồi giờ mình cần tạo thêm thuộc tính HUYỀN 

Cách Tạo: Nhấp vào dấu  + Tại thuộc tính huyền => thêm đá vào để tạo 

Tiến hành Rèn Quẻ Khảm (k tế phẩm):

Chọn 3 thuộc tính tương đương với quẻ KHẢM ( 1 công, 1 thủ, 1 huyền) nếu không có tế phẩm thì tiến hành rèn 

Tiến hành Rèn Quẻ Khảm ( có tế phẩm "100% ra 3 dòng thuộc tính phụ tố"):

Chọn 3 thuộc tính tương đương với quẻ KHẢM ( 1 công, 1 thủ, 1 huyền) => chọn tế phẩm => rèn 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH