Nội Dung:

CUNG THỦ:

Cung Thủ là một trong ngũ đại môn phái game Hiệp Khách Giang Hồ Mobile có xuất thân từ nhân vật Mai Liễu Chân HKGH. Đây là chức nghiệp nắm giữ Huyền Võ Phá Thiên Cung trong bát đại kỳ trận võ lâm, có tính áp chế từ xa mạnh nhất, cho tới nay vẫn được coi là lựa chọn tốt nhất để khắc chế các loại binh chủng cận chiến.

Cung Thủ Chính - Tà

Cung Thủ chính phái sẽ hi sinh tính linh hoạt nhất định, nhận được buff tấn công cao và không chế đơn thể. Trong PvP có khả năng đứng trụ ra đòn thậm chí có thể trụ ngang với Thương, Truy Nguyệt Cung trở thành đại pháo thủy tinh xứng danh, trước khi lại gần được có thể đã tử vong giữa đường.

Đối với tà phái, Cung Thủ mạnh về bạo kích và sát thương bạo kích, số đoạn kỹ năng thấp nhưng sát thương cao. Trong PvP đây là chức nghiệp có khả năng ra đòn đoạt mệnh, bạo kích siêu cao, tên nổ không chỉ ra đòn nổ tung mà AOE thiêu cháy cũng có tỷ lệ choáng.

Cách build Cung Thủ Chính - Tà : 

Thần binh PK: Giáp Quỷ Bá Vương

Thần binh Boss: Vũ Hoa Lăng Vân

Build theo kiểu full Công:

Thời Trang: 2 dòng Nội Lực

Nội Giáp: Giáp Hỏa Dương thiên phú [ Vô Tương] tăng 1445 nội lực, cũng là giáp duy nhất tăng thêm nội lực cho nhân vật

+ Tẩy ngựa:

+++ Dòng 1- 3 : 2 Tấn Công + 1 Bạo.

+++ Dòng 4-5 : ST kèm > STKC > STTB > ST Hệ.

Thú Cưỡi Cung Tà: Gấu Trúc (10% ST bạo, 5% giảm ST nhận) , Ái Tâm Hỏa Tiễn (ST bạo 25%).

Thú Cưỡi Cung Chính: Sư Tử (Gây ST Bạo Choáng 1.2 - 2.4s )

+++ Skill Kỵ Thuật  : Chiến Như Hùng, Nhược Điểm, Thiết Mã Kim Qua.

Đá Khảm : 3 viên lục giác khảm full Bạo

Build theo kiểu full Né: 

+ Nội giáp: Huyền Âm

+ Linh Phù, Linh Giáp, Tinh Diệu: hệ Thổ

+ Tẩy ngựa:

+++ Dòng 1- 5 thú thường : full né

+++ Dòng 4-5 ( Thú hệ ) :  STKC > STTB > ST Hệ.

Thú Cưỡi Cung Tà: Gấu Trúc (10% ST bạo, 5% giảm ST nhận) , Ái Tâm Hỏa Tiễn (ST bạo 25%).

Thú Cưỡi Cung Chính: Sư Tử (Gây ST Bạo Choáng 1.2 - 2.4s)

+++ Skill Kỵ Thuật  : Chiến Như Hùng, Động Nhược, Mã Đạp Hoàn

Đá Khảm : 3 viên lục giác khảm full Né

Kỹ Năng tối ưu cho Cung Chính:

+++++ Tuyệt kỹ: Túy Vũ Cuồng Ca

+++ Vạn Tiễn Phá Ma: Bắn 8 hit, 30% gây choáng 0.4s, trong thời gian thi triển bất tử

+++ Thâu Thiên Hoán Nhật: 95% xóa hiệu ứng có lợi của địch

+++ Thần  Tiễn Phá Ma: 120% choáng 2.5 s

+++ Cuồng Thỉ Truy Tịch: chắc chắn trúng, khiền kẻ địch Ngủ 5s, Tỉnh lại ST địch nhận tăng 40% trong 5s

Khí Công tối ưu cho Cung Chính:

+++ Chí Mệnh Tuyệt Sát: Tăng 18% ST cho mục tiêu đang choáng

+++ Thiên Ngoại Tam Thỉ: Tăng 15% tỷ lệ choáng cho [Vạn Tiễn Phá Ma]

+++ Vô Minh Ám Thỉ: Chuyển bị động [Tiễn Phá Tàn Dương]

+++ Nhuệ Lợi Chi Tiễn: Chuyển bị động [Bôi Cung Xà Ảnh]

+++ Kinh Cung Chi Ảnh: Thạo Khống + 15%, nhận ST có 30% thú Săn đỡ đòn thay.

Kỹ Năng tối ưu cho Cung Tà:

+++++ Tuyệt kỹ: Túy Vũ Cuồng Ca

+++ Liệt Diễm Phần Thiên: Thiêu Đốt 10s, 60% choáng 0.5S

+++ Ma Dụ Bôn Lôi: 80% kéo dài hiệu ứng bất lợi trên đối thủ

+++ Thiên Địa Câu Diệt: Tất trúng, lơ lũng 2s

+++ U Hàn Ma Thi: Gây hoảng sợ và giảm tốc 3.5s.

Khí Công tối ưu cho Cung Tà:

+++ Nhuệ Lợi Chi Tiễn: Chuyển bị động skill [Bôi Cung Xà Ảnh].

+++ Ngưng Thần Tụ Khí: Thi triển võ công nhận 1 thú săn.

+++ Thiên Quân Áp Đà: Chuyển bị động skill [Ngưng Hồn Nhiếp Huyết].

+++ Tuyệt Ảnh Xạ Hồn: Tăng 20% ST cho kẻ địch đang hoảng sợ.

+++ U Ảnh Ma Biến: Thạo khống tăng 15%, 50% đỡ đòn thay chủ nhân.

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH