Nội Dung:

THỦ HỘ LINH THÚ:

Thủ hộ linh thú sẽ xuất chiến cùng với thú cưng và mang theo 4 kỹ năng bị động cho thú cưng

Từng thủ hộ linh thú riêng có  đều có 20 điểm tiềm năng cần kích hoạt (4 cái cơ sở và 16 cái hi hữu)

Thủ hộ linh thú tăng cấp thuộc tính sẽ cộng thêm cho nhân vật

Thủ hộ linh thú gồm 3 loại: Thủy Linh, Hỏa Linh, Thổ linh

Với Hỏa Linh Và Thổ Linh cần tham gia các event ingame (tích tiêu, tích nạp ) để nhận được

THỦY LINH: 

Riêng Thủy linh có thể đổi được ingame thông qua tham gia hoạt động thí luyện  MẠC HẢI TRANH HOA

Sau khi tham gia hoạt động sẽ nhận được item hoạt động dùng để đổi mảnh Thủy Linh

Đến VINH DIỆU ĐIỆN tìm NPC Tào Ti Okamicenter để đổi 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH