Nội Dung:

MỞ KHÓA THẦN KHÍ:

Khi đạt lv 25 chúng ta có thể vào Phong Ấn Thần Khí mở khóa Thần Khí:

 

1 ngày chúng ta có 3 lần rèn thần khí để tăng độ hoàn mỹ. Khi độ hoàn mỹ của Thần khí đạt 50 điểm có thể nhận thần khí

THẦN KHÍ TINH HỒN:

Khi đạt lv81 game sẽ mở khóa chức năng Thần Khí Tinh Hồn

Thần Khí Tinh Hồn gồm 7 sao phụ và 1 sao chủ

Khi sao phụ đầy exp sẽ tăng cấp sao phụ và tăng thuộc tính cộng thêm 

Khi tất cả sao phụ đầy bậc sẽ mở khóa sao chủ

Sao chủ sẽ tăng ngẫu nhiên 3 dòng 10% tăng giảm sát thương của chức nghiệp tùy ý

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH