Nội Dung:

TẨY LUYỆN THÚ CƯỠI:

Lv nhân vật đạt 40 mở chức năng tẩy luyện thú cưỡi

Tất cả thuộc tính tẩy luyện từ tất cả các thú cưỡi sở hữu đều cộng vào thuộc tính nhân vật (tẩy luyện càng nhiều thú cưỡi thuộc tính nhân vật càng cao)

Khi cấp tẩy luyện thú cưỡi đạt lv 3 mở chức năng tự động tẩy thú

Phải thiết lập đủ 5 dòng thuộc tính rồi save lại

Tiếp theo chỉ việc ngồi ngó auto chờ ra dòng và khóa

TĂNG SAO - ĐỘT PHÁ THÚ CƯỠI:

Nguyên liệu tăng sao của từng thú cưỡi khác nhau là khác nhau 

Các đại hiệp có thẻ tìm nguyên liệu tăng sao thông qua ( shop võ huân, đổi quà, event tiêu phí, phúc lợi đổi vật phẩm....)

shop võ huân:

2 npc đầu tiên map Huyền Bột Phái chia ra chính tà

 

Đổi Quà:

Map Hoa Nguyệt Cảnh NPC Đào Chu Công

Lương câu kỳ đàm để đổi quà có thể kiếm đc nhiều từ vòng quay

Sau thi thú cưỡi tăng lên 5* các đại hiệp có thể tiếp tục đột phá thú cưỡi thêm 2 bậc nữa

Bậc Thống Lĩnh và Bậc Thoát Phàm

Nguyên Liệu Cần đột phá có thể đổi được từ phúc lợi => đổi vật phẩm

KỴ THUẬT THÚ CƯỠI:

Khi thú cưỡi đạt 2* các đại hiệp có thể mở chức năng kỵ thuật để tăng cấp skill kỵ thuật Tiên Thiên và khảm thêm skill Hậu Thiên cho thú cưỡi

Để up lv skill hậu thiên chúng ta cần phải có sách skill để up

Sách skill được mở random Rương Ngự Long Thần Phiên rương này có thể nhận được thông qua Săn Boss, Tinh Anh...

THÚ CƯỠI KỴ CHIẾN:

LV 51  sẽ mở chức năng kỵ chiến

Vào giao diện thú cưỡi => hóa hình => chọn thú cưỡi kỵ chiến => kích hoạt kỵ chiến (kỵ chiến chỉ có tác dụng với thú cưỡi đơn)

Sau khi có 1 thú cưỡi kích hoạt kỵ chiến mới có thể mở chức năng Thạo Mã Thuật

Nguyên liệu tăng cấp Thạo Mã Thuật có thể mua tại shop Vàng => Khác

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH