Nội Dung:

SỰ KIỆN TUẦN MỚI HIỆP KHÁCH OKAMI

Thời Gian: 8H Ngày 22/2 đến hết Ngày 28/2

Phạm Vi: S1-S14

X2 EXP Phó Bản S1 - S6

X5 EXP Phó Bản S7 - S13

X10 EXP Phó Bản S14

Rớt Đạo Cụ

Đổi Quà

Quà Nạp Tuần

Quà Nạp Ngày

Tiêu Phí Tuần

Quà Tiêu Ngày

Tích Nạp Liên Tục

Nhiệm Vụ Liên Quan

Vòng Quay May Mắn

Giờ Vàng Giảm Giá

------------------------------------------------------------------------
Hiệp Khách Giang Hồ Okami - Free Vip 16 - Cày Free Vàng - Train Vàng Tiên Linh
Tải Game: http://hk.okamicenter.com
Nạp Game: http://nap.okamicenter.com
Fanpage: https://fb.com/hkghokami
Group: https://fb.com/groups/hkghokami
Hướng Dẫn: http://okamicenter.com/hd/hkgh