Nội Dung:

SỰ KIỆN TUẦN MỚI HIỆP KHÁCH OKAMI

Thời Gian: 8H Ngày 21/12 đến hết Ngày 27/12

X5 EXP Phó Bản (S11 X10 EXP Phó Bản)

Đổi và Rớt Vật Phẩm Tuần

Đổi Vật Phẩm Hiếm

Tích Nạp Tuần

Tích Nạp Ngày

Tiêu Phí Tuần

Tích Tiêu Ngày

Vòng Quay May Mắn

Giờ Vàng Giảm Giá

Nạp Liên Tục

Nhiệm Vụ Thần Bí

BXH Tiêu Phí + Nạp (23/12 mở)

https://www.facebook.com/OkamiCenter/posts/1265873700461689
------------------------------------------------------------------------
Hiệp Khách Giang Hồ 8 Phái - Free Vip 16 - Cày Free Vàng - IOS Free & Android
Tải Game: http://hk.okamicenter.com
Nạp Game: http://nap.okamicenter.com
Fanpage: https://fb.com/hkghokami
Group: https://fb.com/groups/hkghokami
Hướng Dẫn: http://okamicenter.com/hd/hkgh