Nội Dung:

Phạm Vi: S15
Tích Nạp Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Tiêu Phí Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Giờ Vàng Giảm Giá:

Vòng Quay May Mắn:

Phạm Vi: S1-S14
Tích Nạp Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Tiêu Phí Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Vòng Quay May Mắn Vàng Khóa:

Giờ Vàng Khuyến Mãi