Nội Dung:

Phạm Vi: S13
Tích Nạp Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Tiêu Phí Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Vòng Quay May Mắn:

Giờ Vàng Giảm Giá:

Phạm Vi: S1-S12
Tích Nạp Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Tiêu Phí Vàng Đạt Mốc Nhận Quà:

Vòng Quay May Mắn

Giờ Vàng Giảm Giá