Nội Dung:

Sự Kiện ĐUA TOP S17-BẠCH HỔ(CỤM 4)

Thời gian: 9h 20/6/2021 đến 23h00 ngày 26/6/2021

Phiên Bản 8 Phái Nhiều TÍNH NĂNG Mới Nhất
Vào Game Nhận VIP 16, 30 Triệu Vàng, 30 Triệu Vàng Khóa
Mỗi Ngày Cày Vàng Trên 6 Triệu
Hoạt Động PK Liên Server Máu Lửa

Top Lực Chiến :
Top 1 : Thú Cưỡi và Ảo Hóa Cửu Thiên Bàn Long + Hộp Quà Tự Do Okami x9 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x10 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x100 + Xu Ấm Áp Okami x300 + Bảo Châu OkamiCenter x300 + Long Hồn x40000 + Thời Trang Cường Giả + Danh Hiệu Bá Giả Thiên Hạ
Top 2 : Thú Cưỡi Cửu Thiên Bàn Long + Hộp Quà Tự Do Okami x7 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x8 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x80 + Xu Ấm Áp Okami x200 + Bảo Châu OkamiCenter x200 + Long Hồn x30000 + Thời Trang Cường Giả + Danh Hiệu Võ Đạo Bất Độc Hành
Top 3-5 : Hộp Quà Tự Do Okami x6 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x6 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x60 + Xu Ấm Áp Okami x100 + Bảo Châu OkamiCenter x100 + Long Hồn x20000 + Thời Trang Cường Giả + Danh Hiệu Chiến Thần
Top 6-10 : Hộp Quà Tự Do Okami x4 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x4 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x40 + Xu Ấm Áp Okami x50 + Bảo Châu OkamiCenter x50 + + Long Hồn x15000
Top Level :
Top 1 : Hộp Quà Tự Do Okami x7 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x7 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x70 + Xu Ấm Áp Okami x150 + Bảo Châu OkamiCenter x150 + Xu Okami x100000 + Danh Hiệu Không Gì Sánh Nổi
Top 2 : Hộp Quà Tự Do Okami x5 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x5 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x50 + Xu Ấm Áp Okami x100 + Bảo Châu OkamiCenter x100 + Xu Okami x80000 + Danh Hiệu Chuyên Gia Cày Cuốc
Top 3-5 : Hộp Quà Tự Do Okami x4 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x4 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x40 + Xu Ấm Áp Okami x70 + Bảo Châu OkamiCenter x70 + Xu Okami x60000 + Danh Hiệu Chuyên Gia Cày Cuốc
Top 6 - 10 : Hộp Quà Tự Do Okami x1 + Quà Ngẫu Nhiên Okami x1 + Rương Vàng Ngẫu Nhiên Okami x30 + Xu Ấm Áp Okami x40 + Bảo Châu OkamiCenter x40 + Xu Okami x40000

------------------------------------------------------------------------
Hiệp Khách Giang Hồ 8 Phái - Free Vip 16 - Cày Free Vàng - IOS & Android
Tải Game: http://hk.okamicenter.com
Nạp Game: http://nap.okamicenter.com
Fanpage: https://fb.com/hkghokami
Group: https://fb.com/groups/hkghokami
Hướng Dẫn: http://okamicenter.com/hd/hkgh