Nội Dung:

Thời gian: Từ 00h01 đến 23h59 14/11/2020.

Phạm vi: s1- s9.

Phần Thưởng:

 

Phạm vi: s10.

Phần Thưởng: