Nội Dung:

Thời gian: Từ 00h01 đến 23h59 13/12/2020.

Phạm vi: s1- s11.

Phần Thưởng: