Nội Dung:

 

Để chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương Hiệp Khách Okami update phiên bản mới và chuỗi sự kiện hấp dẫn vào ngày 20/4

Nội Dung Phiên Bản Mới

1.Cập nhật thêm 3 thú cưỡi mới Vô Úy Chiến Hùng, Mộc Ngưu Lưu Mã, Thiên Ma Cốt Long.

 

2.Cập nhật thêm 3 bộ thời trang mới Hoa Lệ Yển Trang, Ngự Long Bào, Như Tô Xuân Thảo .

3.Cập nhật bản đồ Huyền Bột Phái Mới, Bắc Hải Băng Nguyên, Thần Võ Môn và 1 số phụ bản, hoạt động thí luyện khác.

4.Cấp Kỵ Chiến-Thạo Mã Thuật +4, Cấp Tối Đa 40 .

5.Thêm Ảo Hóa Túc Tích Mới Diệu Quang Kim Liên.

6.Cập nhật thêm 3 Avatar Long Miêu, Nguyệt Mãn Thanh Sơn, Ngây Thơ Hồn Nhiên và Khung Avatar Tiên Kiếm Kỳ Hiệp .

7.Cập nhật giao diện hình ảnh mới cho trang bị, hiệu ứng buff, bản đồ nhỏ, avatar nhân vật và NPC.

Và kèm theo đó là chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương xem chi tiết tại đây 

Chúc các Đại Hiệp trải nghiệm game thật vui vẻ !!