Nội Dung:

Cách kiếm vàng không khóa:

- Làm full Hoạt Động Ngày và Hoạt Động Tuần

Treo bán đồ không khóa tại chợ

Treo Train tại map Tiên Linh 

Săn boss

Map Tiên Linh

Bản đồ thế giới chọn map tiên linh => chọn kênh hòa bình hoặc pk

Treo train ở map tiên linh sẽ rớt vàng không khóa cao hơn nhiều ở map dã ngoại

Ngoài ra treo train ở map tiên linh còn ra các vật phẩm dùng để đổi đồ hiếm

Với kênh hòa bình tỷ lệ rớt vàng và nguyên liệu sẽ thấp hơn kênh pk (An toàn)

Các bãi quái sẽ rớt vàng và nguyên liệu tại kênh hòa bình

Các bãi quái sẽ rớt vàng và nguyên liệu tại kênh pk

NPC ĐỔI VP HIẾM:

Tại Vinh Điệu Điện => NPC Hiệp Khách Okami

Nguyên liệu đổi vp hiếm chủ yếu từ săn boss, treo map tiên linh và các hoạt động event (tiêu phí tuần, tiêu phí ngày, tích nạp, vòng quay)

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH