Nội Dung:

LƯƠNG CÂU CHI LINH:

Khi các đại hiệp đạt cấp độ 84, kỵ chiến của thú cưỡi sẽ mở ra Lương Câu Chi Linh

Lương Câu Chi Linh là một ngoại hinh, sau khi mở khóa tính năng Kỵ Chiến và Lương Câu Chi Linh khi cưỡi thú sẽ kèm theo hình tượng Lương Câu Chi Linh 

TĂNG BẬC:

Nguyên liệu tăng bậc 1 các đại hiệp có thể mua ờ shop Vàng 

Để Tăng bậc từ 2 trở lên các đại hiệp phải cần thêm item hiếm Long Câu Linh Tủy

Long Câu Linh Tủy có thể Mua tại shop Long Hồn, nhận từ boss, hđ ingame tích tiêu, tích nạp.....

KÍCH HOẠT HỘI TÂM NHẤT KÍCH VÀ THUẦN DƯƠNG CƯƠNG GIÁP:

Sau khi Lương Câu Chi Linh đạt bậc 1, các đại hiệp có thể kích hoạt 2 skill bị động của Lương Câu Chi Linh.

Hội Tâm Nhất Kích: Gây sát thương cho người chơi có xác xuất gây đòn Hội Tâm, sau khi kích hoạt Hội Tâm giảm tất cá thuộc tính của mục tiêu.

Thuần Dương Cương Giáp: Khi nhận sát thương từ người chơi, giảm xác xuất nhận đòn Hội Tâm, nếu nhận đòn Hội Tâm giảm bớt thuộc tính bị trừ.

TĂNG CẤP HỘI TÂM NHẤT KÍCH VÀ THUẦN DƯƠNG CƯƠNG GIÁP:

Sau khi kích hoạt 2 kỹ năng trên các đại hiệp có thể tiến hành thăng cấp kỹ năng

Để thăng cấp kỹ năng  các đại hiệp phải cần thêm item hiếm Huyền Thiên Bí Văn và Đá Ngũ Sắc
 

Đá Ngũ Sắc các đại hiệp có thể tìm được tại Thí Luyện ngày Đại Chiến Đảo và vòng quay ingame

Huyền Thiên Bí Văn có thể Mua tại shop Long Hồn, nhận từ boss, hđ ingame tích tiêu, tích nạp.....

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH