Nội Dung:

LINH PHÙ:

Các đại hiệp đại tới cấp độ 79 sẽ mở khóa linh phù tăng khá nhiều sức mạnh cho các đại hiệp.

Linh Phù các đại hiệp trang bị sẽ gồm 4 hệ khác nhau tùy mục đích sử dụng:

Linh Phù Thủy: Tăng sát thương huyền môn (sát thương hệ) - giảm sát thương huyền môn nhận

Linh Phù Hỏa: Tăng tỷ lệ gây ra Bạo Kích - giảm tỷ lệ nhận Bạo Kích

Linh Phù Thổ: Tăng tỷ lệ Chính Xác - Tăng tỷ lệ Né

Linh Phù Mộc: Dùng riêng cho các ĐP buff Tăng lượng HP hồi Phục - Tăng Bạo Trị Liệu

HỢP THÀNH LINH PHÙ:

Các đại hiệp khi đạt cấp độ 79 có thể lên Shop Vàng mua 10 Mảnh Linh Phù để hợp thành Linh Phù:

Quyển Huyền Cơ có thể chế tạo được trong chức năng sàn xuất => linh tinh

TẾ LUYỆN LINH PHÙ:

Sau khi sở hữu Linh Phù các đại hiệp có thể đến Hoa Đình Bình Nguyên gặp NPC Đàm Vũ Hiên để tế luyện tăng cấp linh phù

 

Trước khi tế luyện linh phù các đại hiệp cần phải tháo linh phù đang trang bị xuống.

 

 

Nguyên liệu tế luyện Linh Phù có thể mua trên Shop Vàng.

ĐỔI HỆ LINH PHÙ:

Khi Linh Phù đạt cấp 8 trở lên các đại hiệp có thể đổi sang các hệ khác.

Đứng gần NPC Đàm Vũ Hiên có 4 đệ tử đại diện cho 4 hệ, các đại hiệp có thể click vào để đổi hệ Linh Phù Mong muốn.

ĐÁ KHẢM LINH PHÙ:

Đá khảm Linh Phù cũng có 4 hệ tùy mục đích sử dụng của các đại hiệp

Các đại hiệp có thể kiếm đá khảm tại Thí Luyện Mỏ Mật Bảo hoặc Mua Trên Shop Long Hồn

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH