Nội Dung:

HƯỚNG DẪN Đổi OCoin vào game Hiệp Khách Okami
- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://okamicenter.com/doixu/hiep-khach-okami và đăng nhập

Bước 2: Chọn Đổi OCoin và chọn Game Hiệp Khách Okami

Bước 3: Chọn Máy Chủ và Nhập ID Nhân Vật(Vào game bấm Avatar=>Bấm Nhân Vật =>Xem ID).

Bước 4: Chọn gói đổi. Vàng và Thẻ Tiêu Dao đều được tính tất cả sự kiện tích nạp trong game. Long Hồn không được tính sự kiện tích nạp

Bước 5: Kiểm tra kỹ ID nhân vật và nhấn Đổi Xu để nhận Vàng/Long Hồn

- Bước 5: Vào game nhận Vàng và quà các sự kiện trong game.