Nội Dung:

MỞ HỒN NGỌC: 

LV53  sẽ mở chức năng HỒN NGỌC các đại hiệp chú ý up để tăng lc 

Giao diện nhân vật => chọn hồn ngọc 

TĂNG BẬC HỒN NGỌC:

Nguyên liệu tăng bậc có thể tìm được tại:

Thí Luyện => Đại chiến đảo

GIẢI PHONG HỒN NGỌC:

Hồn ngọc Bậc 6 sẽ mở chức năng  Phong Ấn

Click vào phong ấn để giải phong

Sử dụng Lôi Linh Phù để xóa thời gian chở giải phong

PHỤ LINH HỒN NGỌC:

Sử dụng Trấn Linh Hồ Lô để tăng bậc phụ linh

Sử dụng Ngũ Sắc Tiên Liên để nâng cấp Ngũ Hành Tương Sinh

 

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH