Nội Dung:

Khuyến Mãi 100% Nạp Vàng Mừng Open S21

Khuyến Mãi  Nạp Vàng Tặng 100% Vàng từ 17/10 đến hết ngày 19/10, các mốc nạp cộng dồn.

Khuyến Mãi  Nạp Vàng Tặng 50% Vàng từ 20/10 đến hết ngày 22/10, các mốc nạp cộng dồn.

Quà Nạp Liên Tục nạp 50K nhận thêm 100% Vàng mỗi ngày

Quà Nạp Tuần

Quà Nạp Hoàn Trả x10

Quà Tích Nạp Tháng nhận Nhân Vương Lệnh


Sự Kiện  BXH NẠP Vàng

Sự Kiện  BXH TIÊU Vàng

Sự Kiện Tiêu Vàng Nhận Quà Hiếm

Sự Kiện Đổi Lam Bảo Thạch Nhận Nhẫn 86, Ám Khí Hiếm, Thần Binh Hiếm, Thú Cưỡi Quý Hiếm

Vòng Quay May Mắn nhận Thú Cưỡi

Sự Kiện Giờ Vàng Giảm Giá