Nội Dung:

Khuyến Mãi  Nạp Mừng Open S20

Khuyến Mãi  Nạp Vàng Tặng 100% Vàng từ 12/09 đến hết ngày 14/09, các mốc nạp cộng dồn.

Khuyến Mãi  Nạp Vàng Tặng 50% Vàng từ 15/09 đến hết ngày 17/09, các mốc nạp cộng dồn.

Quà Nạp Liên Tục nạp 50K nhận thêm 100% Vàng mỗi ngày

Quà Nạp Tuần

Quà Nạp Hoàn Trả x10

Quà Tích Nạp Tháng


Sự Kiện  BXH NẠP Vàng

Sự Kiện  BXH TIÊU Vàng

Sự Kiện Tiêu Vàng Nhận Quà Hiếm

Vòng Quay May Mắn nhận Thú Cưỡi

Sự Kiện Giờ Vàng Giảm Giá