Nội Dung:

Chi tiết phiên bản mới 15.87

Nội Dung Phiên Bản Mới

1.Cập nhật thêm thú cưỡi mới Huyền Minh Long Quy.

2.Cập nhật thêm thời trang mới Màu Tím Hoa Sim.

3.Thêm ô đá khảm thứ 4: Ô Đá Đa Dụng.

4.Thêm 2 Mốc Chúc Phúc Mới: Chúc Phúc 5 và Chúc Phúc 6.

6.Cập nhật thêm 2 Avatar Kiển Đồ Đồ,Hoa Nở Rực Rỡ-Ngao Du Giang Hồ và Khung Avatar Hàn Lâm Thư Yển.

7.Mở lại chợ cho phép bán trang bị

-Reset thương dự toàn bộ nhân vật đền bù lại thương dự theo tỷ lệ mới

-Thay đổi tỷ lệ thương dự khi nạp

Chúc các Đại Hiệp trải nghiệm game thật vui vẻ !!