Nội Dung:

Chào mừng đến với phiên bản 17.03 !

1.Cập nhật thêm thú cưỡi mới Yuumi.

2.Thêm thần binh mới Vô Song Tước Hồn

3.Thêm Ám Khí mới Dung Long Kinh Hồng

4.Cập nhật chỉnh sửa khí công, kỹ năng 8 phái, thú cưng, thú cưỡi, thần binh.

-Đao Khách

-Kiếm Khách

-Thương Khách

-Cung Thủ

-Đại Phu

-Thích Khách

-Quyền Sư, Phù Sư, Thú Cưng, Thú Cưỡi, Thần Binh các đại hiệp vui lòng khám phá trong game

5.Thêm ô đá khảm thứ 4 trang bị phi thăng

6.Thêm mốc Chúc Phúc mới trang bị phi thăng: Chúc Phúc 5 và Chúc Phúc 6.

7.Võ hồn bậc mới Nguyên Chân - tăng cấp võ hồn tối đa 75


8.Thần khí tinh hồn nâng cấp Bậc 10 sao chủ và cấp 100 sao phụ Thần Khí Tinh Hồn.

9.Phụ Linh Hồn ngọc nâng cấp Bậc 12


Chúc các Đại Hiệp trải nghiệm game thật vui vẻ !!