Nội Dung:

Chào mừng đến với phiên bản cập nhật Halloween 18.04 !

1.Cập nhật thêm thú cưỡi mới Ấu Thần Bạch Trạch và Ban Lan Thải Điệp.

2.Thêm thần binh mới Chuyên Húc Bàn Long Đàn

3.Thức tỉnh 4 thần bình mới

-Phệ Nguyệt Lang Đồ

-Lưu Hỏa Phi Lam

-Vũ Hoa Lăng Vân Nhận

-Hỏa Lân Thiên Vũ


4.Thêm Ám Khí mới Lưu Tinh Chùy và Miêu Đao

5.Thêm 4 ảo hóa ám khí .

-Ảo hóa ám khí Lưu Tinh Chùy - Hàng Long Phục Hổ

-Ảo hóa ám khí Xích Giáp Tinh Hồn - Thiên Ngoại Phi Ngoa

-Ảo hóa ám khí Huyền Băng Tẩu - Sáo Trúc

-Ảo hóa ám khí Thánh Thiên Long Phù - Phù Lôi Lệnh

6.Thêm cấp nhân vật mới và cấp trang bị: Nhân vật và trang bị tăng cấp tối đá 115

7.Thêm cấp cường hóa mới: Cường Hóa +18

8.Thêm 2 bộ thời trang mới

-Du Lịch Hawaii

-Hồi Ức Học Đường

9.Mở bản đồ mới Bách Vũ Quan Cấp 110-120

10.Thêm BOSS TG 120 Cuồng Lan Áp Du

11.Thêm Thủ Hộ Linh Thú mới Mộc Linh Anh Lạc

12.Thêm bậc kỵ chiến mới bậc 11 và bậc 12

Ngoài ra còn 1 số thay đổi nhỏ các vật phẩm tron game. Vật phẩm Okami Point treo tiệm ký gửi để bán kiếm vàng


Chúc các Đại Hiệp trải nghiệm game thật vui vẻ !!