Nội Dung:

THẦN BINH: 
TRUY HỒN THƯƠNG: 


Sau khi train full thông thạo sẽ mở skill
Skill: Hồn Tế
•    Mở khóa tuyệt kỹ : Thiên Thương Tế Thế 
Nội tại hồn tế:
•    Sau khi biến thân, EXP giết quái tăng 10% (đầy sao 20%)
•    Sau khi biến thân, sau khi giết quái 10% rớt đồ x2 (đầy sao 20%)


Cách sở hữu:
Mua tại shop vàng khóa => tab (cường hóa) 15.000 vàng khóa 1 mảnh


TINH LINH:
LỤC ĐẠO TẠNG    


Nội tại: 
Tất cả exp thu hoạch + 15% (trước cấp 70 + 25%)
Cách thu thập:

Trong phúc lợi => tab tăng cấp (lv 35 có thể nhận)


Cách sử dụng:
Vào tinh linh chọn treo máy tinh linh để sử dụng

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH