Nội Dung:

 

1. CÀN KHÔN ĐẠO CHÂU

Sừ dụng tăng 100% exp trong 2h

Lv 50 có thể sử dụng và luyện chế

 

****Cách luyện chế:

Tại shop vàng => khác mua ( Đề Hồ Thiền Đan)

Di chuyển đến map Vinh Diệu Điện => npc Dược Tiên để luyện hóa

 

2. BÁNH TRỨNG MỪNG NĂM MỚI

Sử dụng tăng 300% exp trong 2h

lv 30 có thể dùng

**** Cách nhận

Tại Shop vàng khóa => bán chạy mua Thẻ Vip Tháng

Sau khi sử dụng Thẻ Vip Tháng tại giao diện game chọn Nạp => Thẻ Tháng => nhận

3. THẺ ƯU ĐÃI 

**** Cách nhận

Tại Shop vàng khóa => bán chạy mua Thẻ Vip Hot sau khi sử dụng sẽ tự động kick hoạt các ưu đãi của thẻ trong 7 ngày

Xem thêm hướng dẫn tại đây Tổng Hợp Hướng Dẫn HKGH